Shlomi Fish’s Chuck Norris Fact #108 - Fortune

Shlomi Fish’s Chuck Norris Fact #108

Chuck Norris is ninety out of Jay-Z's 99 problems.

Author Shlomi Fish
Work Chuck Norris Facts by Shlomi Fish and Friends