Shlomi Fish’s Chuck Norris Fact #113 - Fortune

Shlomi Fish’s Chuck Norris Fact #113

Chuck Norris doesn’t have to get down on Friday.

Author Shlomi Fish
Work Chuck Norris Facts by Shlomi Fish and Friends