Shlomi Fish’s Chuck Norris Fact #129 - Fortune

Shlomi Fish’s Chuck Norris Fact #129

Chuck Norris saved Paradise in order to destroy it.

Author Shlomi Fish
Work Chuck Norris Facts by Shlomi Fish and Friends