Shlomi Fish’s Chuck Norris Fact #32 - Fortune

Shlomi Fish’s Chuck Norris Fact #32

Chuck Norris does expect the Spanish Inquisition.

Author Shlomi Fish
Work Chuck Norris Facts by Shlomi Fish and Friends