Shlomi Fish’s Chuck Norris Fact #63 - Fortune

Shlomi Fish’s Chuck Norris Fact #63

God is Chuck Norris, for extremely large values of God.

Author Shlomi Fish
Work Chuck Norris Facts by Shlomi Fish and Friends