דרכים לעשות זאת על פי שפות התכנות של העולם

 • Perl - יש יותר מדרך אחת לעשות זאת.
 • C++‎ - ישנן חמש דרכים לעשות זאת. שלוש מתוכן לא אמורות לעבוד.
 • Visual Basic - הדרך היחידה לעשות זאת היא להשתמש ברכיב צד שלישי.
 • ANSI C - יש, בדרך כלל, דרך אחת לעשות זאת. אולם, יש יותר מדרך אחת לבצע אופטימיזציה לקוד הסופי.
 • Java - יש בקושי דרך אחת לעשות זאת. (אבל בניגוד ל-C++‎, היא בטוח תעבוד.)
 • Python - יש דרך אחת לעשות זאת. הדרך האחת האמיתית לעשות זאת. וישנן גם דרכים אחרות.
 • COBOL - הדרך היחידה לעשות זאת היא להשתמש במשהו אחר.
 • Common LISP - יש סדרה אינסופית של דרכים לעשות זאת, גדלות באלגנטיות, ומתמעטות בקריאות.
 • Scheme - ישנן מספר דרכים לעשות זאת, אבל תצטרכו למפות אותן בעצמכם.
 • Haskell - ניתן לחשוב על מספר דרכים לעשות זאת, אבל רק לאחת תהיה סיבוכיות סבירה של זמן ו/או מיקום.
 • Forth - ישנן מספר דרכים לכתוב את הקוד, אבל אף לא דרך אחת לקרוא אותו.
 • HTML - ישנן דרכים רבות לעשות זאת. מרובן צריך להימנע בכל מחיר, ואת האחרות יש לחולל באמצעות כלי אחר.
 • The C Preprocessor - לא אמורה להיות דרך לעשות זאת.
 • Fortran - אין דרך לעשות זאת… חכו רגע! עכשיו כבר יש.
 • Bash - ישנן מספר דרכים לעשות זאת. עכשיו מישהו צריך למצוא דרך להחליט באיזו דרך לעשות זאת.
 • C Shell - הדרך היחידה לעשות זאת לא עובדת.
 • zsh - ישנה לפחות דרך אחת לעשות כל דבר.

Copyright and Licence

This document is Copyright by Shlomi Fish, 2002, and is available under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 Unported (or at your option any later version).

For securing additional rights, please contact Shlomi Fish and see the explicit requirements that are being spelt from abiding by that licence.