פרק 2. HTML בסיסי

תוכן העניינים

מסמך ה-HTML הראשון שלך
תגיות HTML בסיסיות
כתיבת מסמכי HTML מלאים.
כדאי לאמת את המסמכים שלכם
תגי HTML נוספים
כותרות - h1, h2, h3
תגית שבירת השורה - <br />
התכונה id="" ושימוש בסמנים
השימוש בתגית head
כותרת גלובלית למסמך באמצעות התגית title
קישורים ושיוכים גלובליים למסמך בעזרת התגית link
תגית ה-style
סיכום הפרק

מסמך ה-HTML הראשון שלך

בפרק זה נלמד כיצד לכתוב HTML בסיסי.

HTML הינו למעשה טקסט פשוט רק עם הוראות שמסבירות כיצד יש לפרש את הטקסט. את המסמך הראשון ניתן לכתוב למשל כך:


Hello, World! This is my first HTML Document.
This is the second line.


אם תשמרו מסמך זה לתוך קובץ עם סיומת .html ותפתחו אותו באמצעות הדפדפן, אז תקבלו משהו כזה בדפדפן:

מסמך ה-HTML הראשון

ניתן לראות שהדפדפן התעלם משבירת השורה השנייה. מה קורה אם נשבור פסקאות? שמרו טקסט זה לתוך קובץ עם סיומת .html:


First Paragraph: my web-page is your web-page.


Second paragraph: this is the second paragraph.


שוב פעם נקבל את הכל בשורה אחת:

שתי פסקאות ללא סימון

מה שקרה הוא שבעוד שהטקסט הוא טקסט, הדפדפן זקוק לתגיות HTML (HTML Tags) כדי לדעת כיצד פרמט אותו. אנו נראה מספר תגיות HTML בסיסיות בחלק הבא.