סיכום הפרק

בפרק זה למדנו כיצד לכתוב XHTML בסיסי, ועדיין תקין ושימושי. בפרק הבא נלמד מעט על אודות CSS שהיא השפה בה משתמשים לעצב את HTML ותסדירים אחרים.