המדריך העברי ל-HTML תקני

Shlomi Fish

This document was written by Shlomi Fish and is available under the terms of either the:

  1. The Public Domain/CC0 1.0 Universal (or at your option any later version) as defined by the Creative Commons project or your local jurisdiction.

  2. The Creative Commons Attribution License (CC-by) version 3.0 (or at your option any later version of the same license.)

  3. The MIT Expat License.

היסטוריית גירסאות
גירסה 278027 April 2008shlomif
Started working on this document after forking the template of an older one.

תוכן העניינים

1. מבוא
2. HTML בסיסי
מסמך ה-HTML הראשון שלך
תגיות HTML בסיסיות
כתיבת מסמכי HTML מלאים.
כדאי לאמת את המסמכים שלכם
תגי HTML נוספים
כותרות - h1, h2, h3
תגית שבירת השורה - <br />
התכונה id="" ושימוש בסמנים
השימוש בתגית head
כותרת גלובלית למסמך באמצעות התגית title
קישורים ושיוכים גלובליים למסמך בעזרת התגית link
תגית ה-style
סיכום הפרק