מבוא ללינוקסחלון הפקודות של לינוקסיציאה מחלון המסוף

4.2. יציאה מחלון המסוף


Written by Shlomi Fish