מבוא ללינוקסחלון הפקודות של לינוקסמאפיינים בסיסיים של מערכת הקבצים

4.5. מאפיינים בסיסיים של מערכת הקבצים

shlomi:~$ cd /usr
shlomi:/usr$ pwd
/usr
shlomi:/usr$ cd local/bin
shlomi:/usr/local/bin$ pwd
/usr/local/bin
shlomi:/usr/local/bin$ cd ../../share
shlomi:/usr/share$ pwd
/usr/share
shlomi:/usr/share$ cd /usr/share/doc/
shlomi:/usr/share/doc$ pwd
/usr/share/doc
shlomi:/usr/share/doc$ cd ./vim-X11-6.1/
shlomi:/usr/share/doc/vim-X11-6.1$ pwd
/usr/share/doc/vim-X11-6.1
shlomi:/usr/share/doc/vim-X11-6.1$ cd ..
shlomi:/usr/share/doc$ cd rsync-2.5.6/
shlomi:/usr/share/doc/rsync-2.5.6$ pwd
/usr/share/doc/rsync-2.5.6
shlomi:/usr/share/doc/rsync-2.5.6$


Written by Shlomi Fish