מבוא ללינוקספילוסופיית הקוד הפתוח והתוכנה החופשיתמודל פיתוח הבזאר

8.3. מודל פיתוח הבזאר


Written by Shlomi Fish