מבוא ללינוקספילוסופיית הקוד הפתוח והתוכנה החופשיתהגדרת התוכנה החופשית

8.1. הגדרת התוכנה החופשית

  1. החופש להריץ את התוכנה, לכל מטרה שהיא. (חירות 0)
  2. החופש ללמוד איך תוכנה עובדת, ולשנות אותה לצרכיכם (חירות 1). גישה לקוד המקור היא תנאי מקדים לכך.
  3. החופש להפיץ עותקים בהפצה-חוזרת כדי שתוכלו למשל לעזור לשכנים שלכם. (חירות 2)
  4. החופש לשפר את התוכנה, ולשחרר את השיפורים שלהם לציבור, כך שכל הקהילה תרויח (חירות 3). גישה לקוד-המקור היא תנאי מקדים לכך.

Written by Shlomi Fish