מבוא ללינוקסקישורים ומראי מקום

9. קישורים ומראי מקום

שימוש בשורת הפקודה

X ו-KDE

אתרים לקבלת עזרה


Written by Shlomi Fish