מבוא ללינוקסהתקנת חבילותבשימוש בפקודה urpmi

7.4. בשימוש בפקודה urpmi


Written by Shlomi Fish