מבוא ללינוקסהתקנת חבילותבשימשו בפקודה yum

7.2. בשימשו בפקודה yum


Written by Shlomi Fish