מבוא ללינוקסX-Windows ו-KDEהעתקה והדבקה ב-X-WindowsKlipper

2.4.1. Klipper


Written by Shlomi Fish