מבוא ללינוקסכלי קונפיגורציהבפדורה

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

5.2. בפדורה


Written by Shlomi Fish