מבוא ללינוקסמקבילות בלינוקס לתוכנות בעולם החלונות

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

3. מקבילות בלינוקס לתוכנות בעולם החלונות


Written by Shlomi Fish