מבוא ללינוקספילוסופיית הקוד הפתוח והתוכנה החופשית

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

6. פילוסופיית הקוד הפתוח והתוכנה החופשית


Written by Shlomi Fish