מבוא ללינוקספילוסופיית הקוד הפתוח והתוכנה החופשיתהשתתפות הקהילה בפיתוח

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

6.3. השתתפות הקהילה בפיתוח


Written by Shlomi Fish