מבוא ללינוקספילוסופיית הקוד הפתוח והתוכנה החופשיתמהו Copyleft?

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

6.2. מהו Copyleft?


Written by Shlomi Fish