מבוא ללינוקספילוסופיית הקוד הפתוח והתוכנה החופשיתלמידע נוסף

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

6.4. למידע נוסף


Written by Shlomi Fish