מבוא ללינוקסקבלת עזרה

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

4. קבלת עזרה


Written by Shlomi Fish