מבוא ללינוקסקבלת עזרהמדריכי ה-"Info"

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

4.3. מדריכי ה-"Info"


Written by Shlomi Fish