מבוא ללינוקסקבלת עזרהדפי ה-Man

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

4.1. דפי ה-Man


Written by Shlomi Fish