מבוא ללינוקסהקדמהמהן "הפצות"?

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

1.1. מהן "הפצות"?


Written by Shlomi Fish