מבוא ללינוקסקישורים ומראי מקום

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

7. קישורים ומראי מקום

שימוש בשורת הפקודה

X ו-KDE

אתרים לקבלת עזרה


Written by Shlomi Fish