מבוא ללינוקסX-Windows ו-KDEהעתקה והדבקה ב-X-Windows

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

2.4. העתקה והדבקה ב-X-Windows


Written by Shlomi Fish