מבוא ללינוקסX-Windows ו-KDEהדמיון לחלונות

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

2.1. הדמיון לחלונות


Written by Shlomi Fish