מבוא ללינוקסX-Windows ו-KDEמרחבי העבודה

כדי לעבור לנקודה הבאה או הקודמת בשקף יש ללחוץ במקלדת על החיצים שמאלה וימינה.

ניתן לעבור לשקף הבא על-ידי המקשים "N" ו-"P".

2.2. מרחבי העבודה


Written by Shlomi Fish