מבחן יואלמבחן יואלהאם אתם מתקנים באגים לפני כתיבת קוד חדש?

2.5. האם אתם מתקנים באגים לפני כתיבת קוד חדש?


Written by Shlomi Fish