הביו-פסיכולוגיה של השימוש בסמים

עצם הצריכה של סמים לא חוקיים, בד"כ לא גורמת למי שלוקח אותם לבצע פשעים. בעוד שסמים משפיעים על המוח, עלייה ניכרת באחוזי צריכת הסמים כשלעצמה לא תגרום לעלייה גדולה במספר הפשעים שמבוצעים.

יש לציין שפעילות נפשעת בד"כ קשורה לשימוש בסמים בשל האופי הלא-חוקי שלה כרגע, והעובדה שהמשתמשים בסמים גונבים כדי להשיג סמים (או מבצעים פשעים אחרים הקשורים בסמים). אולם, אין זו תוצאה ישירה של התוצרים הביו-פסיכולוגיים של הסמים עצמם.