המוסריות של השימוש בסמים

לאדם יש זכות בסיס לפגוע בעצמו, כל עוד הוא לא פוגע בכך באחרים. זאת משום שכל אחד הוא בעל השכל, הגוף והרכוש שלו, והוא האחראי הבלעדי לשימוש או לשימוש ברעה בהם.

כל הטיעונים שלא מצדדים בכך, כמו האמירה שכך האדם תורם פחות לחברה, ונהפך לנטל עליה הם די מטופשים. זאת משום שאדם לעולם אינו חייב לתרום לחברה ("ראשית אל תזיקו"), והחברה כולה אינה מחויבת לתמוך בפרטים החברים בה. (יהיה זה סוציאליסיטי לטעון אחרת.)

לכן, אדם חייב להיות מורשה על פי החוק לצרוך סמים. אינני אומר שזה רצוי אם הוא אכן נוהג כך. אני רק אומר שהוא צריך להיות מורשה לעשות כך, כשם שהוא מורשה לעשן, לשתות משקהות אלכוהוליים, לא לשמור על היגיינה אישית, לפזר כסף בלי סיבה טובה, לנהוג בטיפשות, וכו. כל אלה הינם פעילויות מזיקות, אבל עדיין לגיטימיות לחלוטין.